ЗАРЕЄСТРОВАНО                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        Рішенням сесії Радивилівської міської ради

                                                                                                        від 07.10.2016 № 93 «Про Статут

                                                                                                        Радивилівської міської об’єднаної

                                                                                                        територіальної громади»

                                                                                                        Міський голова

                                                                                                       __________  Карапетян Микола Аракелович

С Т А Т У Т

Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади

2016 рік

С Т А Т У Т

Радивилівської міської об’єднаної територіальної громади

Зміст

 

Преамбула

Розділ І. Загальні положення

Глава 1.1. Загальна характеристика Радивилівської міської  об’єднаної територіальної громади

Глава 1.2. Межі території громади та її географічне положення

Глава 1.3. Правова основа Статуту

Глава 1.4. Взаємовідносини громади, її органів та посадових осіб з органами державної влади, установами, підприємствами і організаціями

Глава 1.5. Планування розвитку громади

Розділ ІІ. Система місцевого самоврядування

Глава 2.1. Загальні засади організації та функціонування системи місцевого самоврядування  територіальної громади

Глава 2.2. Територіальна громада – первинний суб’єкт права на місцеве самоврядування

Глава 2.3. Права та обов’язки членів  територіальної громади

Глава 2.4. Форми участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування: загальні засади

Глава 2.5. Місцеві вибори

Глава 2.6. Місцевий референдум

Глава 2.7. Загальні збори (конференції) членів територіальної громади

Глава 2.8. Громадські слухання

Глава 2.9. Місцеві ініціативи

Глава 2.10. Органи самоорганізації населення

Глава 2.11. Індивідуальні та колективні звернення

Глава 2.12. Електронна петиція, порядок її подання та розгляду

Глава 2.13.Консультативно-дорадчі органи (громадські ради)

Глава 2.14. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого  самоврядування

Глава 2.15. Участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій), які опікуються питаннями здійснення місцевого самоврядування в територіальній громаді

Глава 2.16. Радивилівська міська рада та її виконавчі органи

Глава 2.17. Міський голова

Глава 2.18. Виконавчі органи Ради

Глава 2.19. Сільський староста

Сільський староста

Розділ ІІІ. Матеріальна та фінансова основа територіальної громади

Глава 3.1. Матеріальна основа територіальної громади

Глава 3.2. Фінансова основа територіальної громади

Розділ ІУ. Відповідальність органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб. Контроль територіальної громади за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Глава 4.1. Підстави та форми відповідальності органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб.

Глава 4.2. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб.

Розділ У. Прикінцеві положення

Завантажити весь документ:

ttps://rada.info/upload/users_files/04057847/30440aed79c100b8263535f8326e2a9c.doc