Розпорядження міського голови № 175  від 08 вересня 2022 року "Про забезпечення доступу до публічної інформації у Радивилівській міській раді та її виконавчих органах"

Завантажити документ

                                            

РАДИВИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

від 08 вересня 2022 року                     м. Радивилів                                                   № 175

 

Про забезпечення доступу до публічної інформації

у Радивилівській міській раді та її виконавчих органах

  

Керуючись статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення безумовного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації конституційного права особи вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію, що знаходиться у володінні Радивилівської міської ради та її виконавчих органах:

  1. Визначити посадових осіб, які відповідають за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Радивилівської міської ради та її виконавчих органах та завдання посадових осіб згідно з додатком 1.
  2. Встановити, що виконавчі органи Радивилівської міської ради, зареєстровані як юридичні особи самостійно організовують доступ до публічної інформації, що знаходиться у їх володінні у визначених розділах офіційного сайту міської ради в мережі інтернет https://radyvylivrada.gov.ua/ та визначають відповідальних осіб за доступ до публічної інформації.

3. Затвердити, що додаються:  

              - заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Радивилівською міською радою та її  виконавчими органами (згідно з додатком 2).

   - порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні Радивилівської міської ради та виконавчих органів та безпосереднього ознайомлення запитувачів інформації з оригіналами документів (далі – Порядок) згідно з додатком 3;

  • форми запитів на інформацію згідно з додатком 4.

          4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови:              № 66-р від 05 травня 2015 року «Про забезпечення доступу до публічної інформації у Радивилівській міській раді та її виконавчому комітеті» та № 357 – р від  01 вересня 2017 року «Про порядок ознайомлення із запитуваною інформацією».

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами міського виконавчого комітету Сергія Гущу.

 

       Міський голова                                                                   Микола КАРАПЕТЯН

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 08.09.2022 № 175

 

 Посадові особи, які організовуватимуть доступ до публічної інформації,

що знаходиться у володінні Радивилівської міської ради

та її виконавчих органів

 

№ пор.

Посада

Завдання та терміни

1.

Керуючий справами виконавчого комітету Радивилівської міської ради

  • Є головною уповноваженою особою з питань доступу до публічної інформації в Радивилівській міській раді та її виконавчих органах. Відповідає за дотримання вимог законодавства України щодо організації  в установленому порядку роботи з забезпечення доступу до публічної інформації розпорядником якої є Радивилівська міська рада та її виконавчі органи ;
  • контролює та координує роботу щодо надходження, розгляду, опрацювання, обліку, систематизації, оприлюднення,  надання відповідей на запити, що надходять до Радивилівської міської ради та її виконавчого комітету, дотримання законодавства України про доступ до публічної інформації, а також надає консультації під час оформлення таких запитів та роз'яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації;
  • контролює роботу по забезпеченню нормальної роботи офіційного веб-сайту Радивилівської міської ради та її виконавчих органів – radyvylivrada.gov.ua
  • відповідає за надання правової допомоги в ідентифікації документа як запиту, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації» .

2.

Начальник загального відділу Радивилівської міської ради

  • надає консультації під час оформлення таких запитів;
  • відповідає за реєстрацію, облік запитів на публічну інформацію, що надходять до Радивилівської міської ради та її виконавчого комітету, їх надання із вчиненою резолюцію до виконавців та за своєчасне надсилання відповідей запитувачам.

 3.

Секретар керівника

Відповідає за реєстрацію запитів до публічної інформації, що надходять до Радивилівської міської ради в телефонному режимі (за телефоном 03633 4-31-40)

 

 

 

4.

Сектор інформаційно – комп’ютерного забезпечення

Відповідає за абезпечення стабільної роботи офіційного веб-сайту міської ради radyvylivrada@gmail.com . Розміщення інформації,  у т.ч. її оновлення на веб-сайті міської ради, яка подається відповідальними за оприлюднення публічної інформації особами в залежності від напрямків діяльності виконавчого органу раду.

       

 

 

 

 

 

Міський голова                                     Микола КАРАПЕТЯН

 

 

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 08.09.2022 № 175

 

ЗАХОДИ

щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Радивилівській міській раді та її виконавчих органах

 

пор.

Завдання

Відповідальні за виконання

Терміни  виконання

1.

Оприлюднення рішень прийнятих Радивилівською міською радою

 

Секретар ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.2 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

 

2.

Оприлюднення проєктів рішень сесії міської ради

Секретар ради

Не пізніше як за 10 роб. дн. до дати їх розгляду з метою прийняття

(п.2 ч.1 ст.15, ч.3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

3.

Оприлюднення планів проведення та порядок денний своїх відкритих засідань

Секретар ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. Документа (п.7. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

4.

Оприлюднення інформації про скликання сесії ради, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд

Секретар ради

Не пізніш як за 10 днів до сесії (у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії)

 ч. 10 ст. 46 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

5.

Оприлюднення інформації результатів поіменного голосування на сесії міської ради

Секретар ради

В день голосування

(ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні)

6.

Оприлюднення інформації про склад, структуру ради ( в т. ч.   склад депутатських постійних комісій,  інформацію про роботу постійних комісій, звіти депутатів ради).

 

Секретар ради

Невідкладно

7.

Оприлюднення рішень прийнятих виконавчим комітетом Радивилівської міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.2 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

 

8.

Оприлюднення проєктів рішень  виконавчого комітету Радивилівської міської ради

Керуючий справами виконавчого комітету

Не пізніше як за 10 роб. дн. до дати їх розгляду з метою прийняття

(п.2 ч.1 ст.15, ч.3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

9.

Оприлюднення інформації про розмір відшкодування фактичних витрат визначається розпорядником на копіювання та друк

Керуючий справами виконавчого комітету

невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

ст.21 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

10.

Оприлюднення інформації про порядок доступу до інформації та до спеціально відведених місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями

Керуючий справами виконавчого комітету

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(ч.1 ст.14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

11.

Оприлюднення інформації про порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

Керуючий справами виконавчого комітету

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.4 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

12.

Оприлюднення інформації про форму запитів на інформацію

Керуючий справами виконавчого комітету

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(ч.6 ст.19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

13.

Оприлюднення актів індивідуальної дії, прийняті розпорядником інформації (Прим. Окрім внутрішньоорганізаційних)

Відділ організаційно – кадрової роботи Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.2 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

14.

Оприлюднення інформації про загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

Відділ організаційно – кадрової роботи Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.9 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

15.

Оприлюднення інформації про , повноваження, функції, основні завдання, напрями діяльності Радивилівської міської ради та її виконавчих органів.

Відділ організаційно – кадрової роботи Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

16.

Оприлюднення інформації про організаційну структуру Радивилівської міської ради та її виконавчих органів

Відділ організаційно – кадрової роботи Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

17.

Оприлюднення інформації про місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти, розклад роботи та графік прийому громадян в Радивилівській міській раді та її виконавчих органах

 

А також прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних підрозділів

Відділ організаційно – кадрової роботи Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів із дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації

(п.11 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

18.

Оприлюднення інформації про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад в Радивилівській міській раді та її виконавчих органах

Відділ організаційно – кадрової роботи Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. із дн. затв. документа

(п.11 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»).

19.

Звіти міського голови, керівників виконавчих органів ради

Відділ організаційно – кадрової роботи Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. із дн. затв. документа

(п.10. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

20.

Оприлюднення інформації про нормативно-правові засади діяльності міської ради та її виконавчих органів

Юридичний відділ Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.2 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

21.

Оприлюднення звітів про задоволення запитів про інформацію

Загальний відділ Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.10 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

22.

Оприлюднення інформації про розташування місць, де надаються необхідні запитувачам інформації форми і бланки установи

Загальний відділ Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. Документа

(п.8 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

23.

Оприлюднення інформації про перелік та умови отримання послуг, що надаються органом і бюджетними установами, яким делеговані повноваження з надання таких послуг

Відділ забезпечення надання адміністративних послуг

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. Документа

(п.3 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

24.

Оприлюднення інформації про форми і зразки документів, правила їх заповнення щодо отримання адміністративних послуг

Відділ забезпечення надання адміністративних послуг

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. Документа

(п.3 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

25.

Оприлюднення інформації про систему обліку, види інформації, яку зберігає Радивилівська міська рада та її виконавчі органи

Сектор інформаційно – комп’ютерного забезпечення Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.5 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

26.

Оприлюднення інформації про перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних

Сектор інформаційно – комп’ютерного забезпечення Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п. 5-1 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

27.

Механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень

Сектор інформаційно – комп’ютерного забезпечення Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

(п.6 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

28.

Оприлюднення проєктів нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень органів місцевого самоврядування а також

 результатів  громадського обговорення проектів нормативно-правових актів

Розробники проєктів

Невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття ч 3 та 4 ст. 21 ЗУ «Про запобігання корупції»

29.

Оприлюднення плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік

Відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності Радивилівської міської ради

Не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом

(ст.7 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»)

30.

Оприлюднення змін  до планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік

Відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності Радивилівської міської ради

Не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки проекту

(ч.4 ст.7 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»)

31.

Оприлюднення іншої  інформації про регуляторну діяльність

Відділ економічного розвитку, інвестицій, транспорту та регуляторної діяльності Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

ст. 14 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

32.

Оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу

Розробник регуляторного акту

Не пізніше 5 роб. дн. з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

ст. 9 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

33.

Оприлюднення звіту про відстеження результативності регуляторного акта

Розробник регуляторного акту

Не пізніше як у десятиденний строк з дня підписання звіту (ч.12 ст. 10 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»)

34.

Оприлюднення інформації  про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (прим. крім таємних видатків)

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. складання / затвердження

(ч.5 ст 6, п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»)

35.

Оприлюднення інформації про взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб

Розпорядники бюджетних коштів

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. вчинення дії

36.

Прогноз місцевого бюджету

Фінансовий відділ Радивилівської міської ради

у 5-денний строк з дня його схвалення

(ч. 4 ст. 28 Бюджетного кодексу України)

37.

Проект рішення про місцевий бюджет

Фінансовий відділ Радивилівської міської ради

не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання його місцевій раді

ч. 4 ст. 28 Бюджетного кодексу України

38.

Рішення про місцевий бюджет

Фінансовий відділ Радивилівської міської ради

у 10-денний строк з дня його прийняття

 

39.

Інформація про виконання місцевого бюджету за підсумками місяця, кварталу, року

Фінансовий відділ Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн.

40.

Паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни)

Головні розпорядники бюджетних коштів

протягом 3 робочих днів з дня затвердження таких документів

 (ч. 5 ст. 28 Бюджетного кодексу України)

41.

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період

Головні розпорядники бюджетних коштів

протягом 3 робочих днів після подання річної бюджетної звітності

ч. 5 ст. 28 Бюджетного кодексу України

 

42.

Результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період

Розробники програм

у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності

(ч. 5 ст. 28 БКУ)

43.

Бюджетні запити головних розпорядників коштів місцевих бюджетів

Головні розпорядники бюджетних коштів

не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет

(ч.2. ст. 28 БКУ)

44.

Оприлюднення інформації про володіння, користування чи розпорядження комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно

Відділ бухгалтерського обліку і звітності Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн.

45.

Оприлюднення інформації про планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти

Відділ бухгалтерського обліку і звітності Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн.

ч. 1, 4, 6 ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі»

46.

Рішення міської ради про включення об’єктів до Переліку другого типу, а також додаткові критерії включення до одного з Переліків, у випадку їх визначення

Відділ бухгалтерського обліку і звітності Радивилівської міської ради

не пізніше 10 календарних днів з дня їх прийняття та/або визначення

ч.6 ст. 6 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»

47.

Перелік податкових агентів та інформація про них

Відділ бухгалтерського обліку і звітності Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн.

п. 268.5 ст. 268 Податкового кодексу України

48.

Інформація, необхідна для провадження господарської діяльності (про перелік об'єктів нерухомого майна, що потребують реконструкції, перелік будівель, приміщень, земельних ділянок, які надаються або можуть бути надані в оренду.)

Відділ бухгалтерського обліку і звітності Радивилівської міської ради

 

Відділ земельних відносин, екології та благоустрою Радивилівської міської ради

Невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн.

(аб.2 ч.2 ст. 8 ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»)

49.

Матеріали генерального плану населених пунктів Радивилівської  громади

Відділ містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони праці Радивилівської міської ради

ч.11 ст.17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

50.

Матеріали детальних  планів території

Відділ містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони праці Радивилівської міської ради

ч.7 ст.19 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

50

Проекти генеральних планів, планів зонування територій, детальних планів територій, пояснювальна записки, розділ "Охорона навколишнього природного середовища" або звіт про стратегічну екологічну оцінку

Відділ містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони праці Радивилівської міської ради

ч.3, 4 ст.21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

51.

Результати розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації

Відділ містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони праці Радивилівської міської ради

У двотижневий строк з дня їх прийняття

(ч.8 ст.21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»)

52.

Рішення про присвоєння, зміну, коригування/відмову у присвоєнні, зміні, коригуванні адреси об’єкта будівництва

Відділ містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної оборонної роботи і охорони праці Радивилівської міської ради

протягом 5 роб. днів з дня отримання повідомлення

ч.6, 9, 14 ст. 26-3, ч. 7 ст. 26-4 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

53.

Вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб

Працівники виконавчих органів Радивилівської міської ради

Постійно

 

 

 

Міський голова                                                МИКОЛА КАРАПЕТЯН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від 08.09.2022 № 175

 

                                                       

Порядок складання, подання, опрацювання та розгляду запитів

щодо надання публічної інформації, що знаходиться у володінні

 Радивилівської міської ради та її виконавчих органів та безпосереднього ознайомлення запитувачів інформації з оригіналами документів

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок розроблено на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою систематизації роботи із запитувачами інформації в частині їх доступу до публічної інформації, розпорядником якої   є Радивилівська міська рада та її виконавчі органи.

2. Публічна інформація, розпорядником якої є Радивилівська міська рада та її виконавчі органи – це відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання  міською радою та її виконавчим комітетом, іншими виконавчими органами міської ради своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні відповідно до їх повноважень.

3. Запити щодо надання публічної інформації можуть бути подані  до Радивилівської міської ради,  її виконавчих органів в усній формі, в письмовій формі, телефоном, факсом, електронною поштою за вибором запитувача.

4. У разі подання запиту до Радивилівської міської ради , її виконавчих органів інформація надається згідно з положеннями цього Порядку. У випадку подання запиту на одержання публічної інформації до інших виконавчих органів міської ради , її надання здійснюється згідно з цим порядком з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Персональна відповідальність за своєчасне надання відповіді на запит до публічної інформації покладається на особу щодо якої накладено резолюцію про виконання.

5. Письмові запити щодо надання публічної інформації та запити, що надсилаються електронною поштою або факсом, складаються у довільній формі, але обов’язково мають містити: прізвище, ім'я, по батькові (найменування – для юридичної особи) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис  і дату за умови подання запиту  в письмовій формі. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити уповноважений з питань забезпечення доступу до публічної інформації Радивилівської міської ради, (далі – уповноважений), обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

6. Відсутність у запиті або наявність у неповному обсязі інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, відповідно до пункту 4 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» є підставою для відмови в задоволенні запиту, про що запитувачу письмово повідомляється у встановлений зазначеним Законом термін.

 

 

7. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у уповноваженого  – керуючого справами виконкому Радивилівської міської ради, та на веб-сторінці Радивилівської міської ради radyvylivrada@gov.ua.

8. Головним уповноваженим з питань забезпечення доступу  до публічної інформації  Радивилівської  міської ради   за запитами, адресованими міському голові , першому заступнику, заступнику голови, Радивилівській міській раді, його виконавчого комітету їх апарату в цілому без зазначення конкретного адресата, є  керуючий справами виконкому Радивилівської міської ради.

9. У разі надходження запиту на отримання інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь на який має бути надана не пізніше 48 годин з дня його отримання, головний уповноважений перевіряє наявність обґрунтованого клопотання запитувача про опрацювання свого запиту як термінового згідно з положеннями Закону України «Про доступ до публічної інформації». У разі відсутності обґрунтування запиту він розглядається у загальному порядку та у відповіді запитувачу окремо зазначаються підстави прийняття такого рішення.

10. Відповідальність за достовірність даних та інформації, наведеної у запиті щодо надання публічної інформації, несе запитувач.

11. У разі якщо звернення громадянина серед інших перелічених питань містить питання, яке має ознаки запиту щодо надання публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», таке питання розглядається разом з іншими питаннями звернення у порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян».

 

ІІ. Процедура отримання запитів щодо надання публічної інформації.

 

1. Запити щодо надання публічної інформації приймаються  Радивилівською міською радою, її виконавчим комітетом у робочі дні протягом робочого часу (з понеділка по п’ятницю ) – з 09.00 до 17.00.

Запити щодо надання публічної інформації у телефонному режимі, у письмовій чи усній формі, що подаються особисто в адміністративному будинку, де розміщена  Радивилівська міська рада , не приймаються протягом обідньої перерви.

2. Запити щодо надання публічної інформації за допомогою електронної пошти, які адресовані Радивилівській міській раді, її виконавчим органам, які не є юридичними особами надсилаються на електронну адресу Радивилівської міської ради gorsovit@ukr.net.

3. Запити на отримання публічної інформації, подані в усній формі та за телефоном 4-31-40, що адресовані Радивилівській міській раді , її виконавчому комітету або міській раді в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,  оформляються відповідальною особою за формою запиту щодо надання інформації, із зазначенням усіх реквізитів запиту, передбачених у пункті 5 розділу І цього Порядку, дати та часу прийняття запиту.

4. Запити на отримання інформації, які надійшли засобами факсимільного зв’язку, оформлюються і реєструються як запити, що надійшли поштою.

5. У разі якщо запит містить суперечливі положення, які не дозволяють однозначно ідентифікувати запит як такий, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», на будь-якій стадії прийому та реєстрації такого запиту залучається  керуючий справами міськвиконкому для невідкладного надання правової допомоги в ідентифікації документа.

Про надання юридичного висновку невідкладно проставляється відповідна відмітка: «Підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Не підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

ІІІ. Процес реєстрації та обліку запитів щодо надання

публічної інформації.

 

1. Реєстрації підлягають усі отримані запити щодо надання публічної інформації. Відсутність повної інформації про запитувача, зазначеної у пункті 5 розділу І цього Порядку, чи інша невідповідність запиту вимогам пункту 5 розділу І цього Порядку не є підставою для відмови у  реєстрації такого запиту.

2. Запити щодо надання публічної інформації отримують реєстраційну дату надходження до Радивилівської міської ради, її виконавчого комітету фактичного дня надходження. Запити щодо надання публічної інформації, що надійшли після закінчення робочого часу, отримують реєстраційну дату надходження  до міської ради наступного робочого дня за фактичним днем надходження.

         3. При реєстрації в електронній системі документообігу запити щодо надання публічної інформації  класифікуються за:

1) статусом запитувача (фізична або юридична особа): громадська організація, ЗМІ, підприємство тощо;

2) територією знаходження запитувача: райони області, міста обласного значення, інші області тощо;

3) тематикою запиту;

4) способом надсилання запиту: письмово, електронною поштою,   у телефонному режимі, факсом, подано особисто.

         5. На прохання запитувача, який особисто подав запит щодо надання публічної інформації в адміністративній будівлі Радивилівської міської ради,  відповідальна особа, визначена додатком до цього розпорядження, проставляє реєстраційний номер на другому примірнику запиту, який запитувач залишає собі, або на ксерокопії.

         6. Запити на паперових носіях та відповіді, що надані запитувачу, формуються у справи та зберігаються в загальному відділі міськвиконкому.

 

ІV. Процес розгляду запитів щодо надання публічної інформації/

 

1. Первинний розгляд запитів щодо надання публічної інформації, що адресовані керівництву Радивилівської міської ради, її виконавчого комітету або міській раді в цілому без зазначення конкретного підрозділу чи посадової особи,   внесення пропозицій для вчинення  резолюцій із дорученнями на підготовку проекту відповіді запитувачу здійснює головний уповноважений та передає міському голові його заступникам   відповідно до розподілу функціональних повноважень.

2. Після розгляду запити з відповідною резолюцією відповідальною особою, визначеною додатком до цього розпорядження, передаються до відповідних виконавчих органів Радивилівської міської ради її виконавчого комітету та їх апарату / або безпосередньо працівникам ( далі за текстом «Виконавцям»), які згідно з резолюціями мають підготувати проект відповіді запитувачу. Термінові запити з терміном розгляду 48 годин передаються на розгляд виконавцям негайно після накладення резолюції.

3.  Виконавці розглядають запити та готують проекти відповідей за підписом міського голови, його заступників,  відповідно до розподілу функціональних повноважень.

4. Проєкти відповідей подаються на підпис у двох примірниках. До проєктів відповідей у разі необхідності додаються копії документів  (лише до першого примірника).

5. Термін підготовки відповіді не може перевищувати чотирьох робочих днів з дня реєстрації.

6. У разі якщо запит стосується сфери повноважень декількох виконавців , відповідальним за підготовку проекту відповіді запитувачу є виконавець, зазначений першим у резолюції (на нього покладається узагальнення інформації).

7. Проект відповіді запитувачу, завізований головним уповноваженим, подається на підпис міського голови, його заступників, відповідно до розподілу функціональних повноважень.

8. При наданні відповіді на запит електронною поштою, лист після його підписання та копії відповідних документів, що додаються до нього, скануються виконавцем і передаються загальному відділу  міськвиконкому для надсилання запитувачу.

9. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, термін розгляду такого запиту може бути обґрунтовано продовжено до 20 робочих днів розпорядженням міського голови за погодженням із головним уповноваженим.

10. У разі продовження терміну розгляду запиту відповідний виконавець , який розглядає запит, не пізніше терміну встановленого головним уповноваженим , готує проект розпорядження міського голови про продовження терміну розгляду запиту та листа на адресу запитувача про подовження терміну розгляду запиту з обґрунтуванням причин подовження та у відповідності  із пунктом 7 розділу ІУ цього Порядку.

11. Виконавці  несуть персональну відповідальність за організацію розгляду запитів щодо надання публічної інформації згідно з резолюцією та дотримання термінів їх розгляду, а також за зміст підготовлених проектів відповідей.

 

12. Після підписання у міського голови, його заступників відповідно до розподілу функціональних повноважень та реєстрації відповідальною особою, визначеною додатком до цього розпорядження, відповідь на запит із додатками невідкладно надсилається виконавцем запитувачу. Один примірник відповіді на запит передається в загальний відділ міськвиконкому для надання відповіді запитувачу та формування у справу та подальшого зберігання.

 

 

V. Процедура безпосереднього ознайомлення запитувачів інформації з оригіналами документів

1.Визначити, що безпосереднє ознайомлення запитувачів інформації з оригіналами документів міської ради та її виконавчих органів здійснюються з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., при цьому запитувач інформації повинен повідомити міську раду у формі визначеній Законом України «Про доступ до публічної інформації» , за два робочих дні про предмет запитуваної інформації.

 

2. Особисте ознайомлення запитувачів інформації з оригіналами документів здійснюється в присутності працівника міської ради, в кабінеті загального відділу Радивилівської міської ради за адресою м. Радивилів, вул. Паркова, 5, кабінет 4.

 

VІ .Процес контролю за дотриманням термінів розгляду запитів

щодо надання публічної інформації

 

1. Головний уповноважений здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду запитів та підготовки проектів відповідей виконавцями.

2. Відповідальними за дотримання термінів розгляду запитів та підготовки відповідей є відповідні виконавчі органи міської ради, а також посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням, особи, визначені в резолюції керівництва міської ради та міськвиконкому, та безпосередні виконавці.

3. У разі порушення виконавцем термінів підготовки проекту відповіді запитувачу головний уповноважений протягом одного робочого дня інформує про цей факт міського голову для вжиття відповідних заходів.

 

 

 

Міський голова                                                      Микола КАРАПЕТЯН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до розпорядження міського голови

від 08.09.2022  № 175

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

  

Розпорядник інформації  

 Кому                                              

П.І.Б. запитувача

Радивилівська міська рада Дубенського району Рівненської області

 (35500, вул. Паркова, 5 , м. Радивилів, обл. Рівненська)

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б

хотіли отримати доступ

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-maіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

(Підкреслити обрану категорію)

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

     

 

Зареєстровано _____________________________________________

 

2. Форма запиту на отримання публічної інформації для об'єднань громадян у письмовому виді

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 Розпорядник інформації  

Кому  

П.І.Б. запитувача

Радивилівська міська рада Дубенського району Рівненської області

 (35500, вул. Паркова, 5 , м. Радивилів, обл. Рівненська

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

Прошу надати нам відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

(Підкреслити обрану категорію) 

 

 Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано _________________________________________________

 

 

 

 

 

3. Форма запиту на отримання публічної інформації для юридичних осіб

у письмовому виді

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

Розпорядник інформації  

 

 

Кому   

 П.І.Б. запитувача

Радивилівська міська рада Дубенського району Рівненської області

 (35500, вул. Паркова, 5 , м. Радивилів, обл. Рівненська)

 

Організація, юридична особа

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

Я б хотів отримати доступ до інформації про ...

/Загальний опис інформації/

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати Е-mаіl/

(Підкреслити обрану категорію)

  Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

Зареєстровано ______________________________________

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних