Головне управління ДПС у Рівненській області інформує, що податкова соціальна пільга (далі-ПСП) застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), отриманого від одного роботодавця, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Сума загального місячного оподаткованого доходу у вигляді заробітної плати зменшується на суму ПСП у таких розмірах: 

Податкова соціальна пільга для будь-якого платника податку становить 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року (п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України); 

Податкова соціальна пільга для платника податку, який отримує двох чи більше дітей віком до 18 років, становить 100% суми пільги, визначеної п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України; 

Податкова соціальна пільга для платника, який є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном (піклувальником–у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, та для платника, який утримує дитину з інвалідністю у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років –150% суми пільги, визначеної п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України; 

Податкова соціальна пільга для платників, визначених п.п.169.1.4 п.69.1 ст.169 Податкового кодексу України (зокрема Герої України, учасники бойових дій під час Другої світової війни) становить 200% суми пільги, визначеної п.п.169.1.1 п.169.1 ст.169 Податкового кодексу України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»