ЗАЯВА

Дата: 24.08.2023 11:25
Кількість переглядів: 305

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації

Фото без опису

Загальна частина:

 • назва проєкту містобудівної документації - Детальний план території для нового будівництва ПС 330/35 кВ «Дружба» для видачі потужності вітрової електростанції (ВЕС) ТОВ «ВІТРОПАРК ЗАХІДНИЙ-Р» розташованої на території Радивилівської ТГ (за межами населених пунктів), Рівненської області;
 • розробник проєкту містобудівної документації - ФОП Боженко В.І.;
 • інвестор - Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТРОПАРК ЗАХІДНИЙ-Р»;
 • підстава для визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки - стаття 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • мета визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки - одержання та врахування зауважень, пропозицій громадськості.

Замовник стратегічної екологічної оцінки: Радивилівська міська рада. Рівненська обл., Дубенський р-н, м. Радивилів, вул. Паркова, буд. 5

Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: Детальний план території є одним із видів містобудівної документації на місцевому рівні. Детальний план території розроблений з метою:

 • обґрунтування використання земель «для розміщення, будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій»;
 • оформлення земельних ділянок під інженерну інфраструктуру;
 • розміщення об’єктів трансформаторної підстанції 330/35 кВ «Дружба», технологічних автодоріг, повітряних ліній електропередач на вільній від забудови території;
 • раціонального використання вільних територій та їх можливого функціонального призначення;
 • розробки пропозиції щодо можливості вдосконалення інженерної інфраструктури у відповідності з вимогами діючих державних норм та правил;
 • визначення параметрів і конфігурації земельних ділянок;
 • забезпечення можливості виконання санітарно-захисних і протипожежних розривів;
 • виконання планувальних обмежень та умов функціонування об’єктів, що проєктуються;
 • визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів): В детальному плані території визначаються містобудівні умови та обмеження об’єктів будівництва, які передбачаються до розміщення в межах території проєктування.

Ймовірні наслідки:

 • для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
 • для атмосферного повітря: викиди забруднюючих речовин на стадії будівництва, що мають тимчасовий характер; на стадії експлуатації вплив на атмосферне повітря відбувається від дизельгенераторної для резервного живлення;
 • для флори та фауни: порушення рослинного покриву на території будівництва підстанції; можливий потенційний вплив на авіфауну;
 • для ґрунтів: для збереження верхнього ґрунтово-рослинного шару при будівельно-монтажних роботах передбачається його окреме зняття та зберігання з наступною рекультивацією порушених територій;
 • для мікроклімату, водного середовища: вплив відсутній
 • для здоров’я населення: електромагнітне випромінення в межах допустимих значень; поводження з відходами відповідатиме вимогам нормативного законодавства, тому прогнозований вплив допустимий.
 

 

 • для територій з природоохоронним статусом: земельні ділянки, на які розробляється детальний план території, знаходяться поза межами структурних елементів екологічної мережі Рівненської області. На території проєктування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
 • транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: зважаючи на географічне положення земельної ділянки транскордонні наслідки реалізації проєктних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

 • будівництво трансформаторної підстанції 330/35 кВ із кабельними лініями електропередач 330 кВ. Для можливості підключення кабельних ліній до існуючих повітряних ліній електропередач напругою 330 кВ необхідно спорудження перехідних пунктів «повітря-кабель».
 • загальною альтернативою проєкту детального плану території, рішення про розроблення якого прийнято, є його незатвердження.

Такі альтернативи можуть бути розглянуті в рамках стратегічної екологічної оцінки.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Основною метою проведення стратегічної екологічної оцінки є прогнозування можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, вирішення задач раціонального природокористування у довгостроковій перспективі, та у відповідності з очікуваним станом природного середовища, згідно стратегії сталого розвитку.

При проведенні стратегічної екологічної оцінки детального плану території передбачається:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • здійснення оцінки впливу на окремі компоненти довкілля, на стан здоров’я та добробут населення планованої діяльності;
 • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;
 • врахування зауважень та пропозицій громадськості, що будуть надані під час проведення громадських обговорень;
 • врахування зауважень та пропозицій, наданих під час проведення консультацій з органами державної влади.

При виконанні звіту проєкту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень. Критерії оцінки - сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

 • ресурсозберігаючі рішення щодо використання природних ресурсів;
 • планувальні заходи (функціональне зонування, озеленення території та ін.);
 • захисні заходи (дотримання норм технологічного регламенту, правил промислової та пожежної безпеки та ін.);
 • заходи для мінімізації негативного впливу на птахів і місця їх мешкання:
 • заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходи реагування на надзвичайні ситуації.
 • відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проєктних рішень детального плану території з урахуванням сучасних знань та методів оцінювання. Розділ «Охорона

 

 

навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту є невід’ємною складовою детального плану території.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції: зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації «Детальний план території для нового будівництва ПС 330/35 кВ «Дружба» для видачі потужності вітрової електростанції (ВЕС) ТОВ «ВІТРОПАРК ЗАХІДНИЙ-Р» розташованої на території Радивилівської ТГ (за межами населених пунктів), Рівненської області» подаються до відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Радивилівської міської ради (35500, м. Радивилів, вул. І.Франка,11, каб. 317, тел. /03633/ 4-37­00). Контактна особа - в.о. начальника відділу - головного архітектора відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, приватизації Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області - Маркович Віктор Олексійович, контактний телефон +38(093)760-61-52, e- mail:mradaviktor@gmail.com

Зауваження та пропозиції приймаються: у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, завірені особистим підписом заявника та повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог нормативних документів.

Строки подання зауважень та пропозицій: з 24 серпня 2023 року по 05 вересня 2023 року (10 днів). Зауваження та пропозиції подані громадськістю після встановленого строку, залишаються без розгляду.

Інформацію про місце і строки ознайомлення з проєктом містобудівної документації: з проєктом містобудівної документації у паперовій формі можна ознайомитися у відділі містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури Радивилівської міської ради (м. Радивилів, вул. І.Франка,11, каб.317) у робочі дні протягом строку подання зауважень та пропозицій.

Радивилівська міська рада.

Документ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних