Упродовж шести місяців 2023 року працедавці Радивилівщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 131 млн гривень податку на доходи фізичних осіб. Сума перерахованого місцевими працедавцями ПДФО  перевищує  показники минулого року на 39,2 млн гривень.  

Із загальної суми даного податку місцеві скарбниці отримали 103,5 млн гривень, що перевищує минулорічні показники на 31 млн гривень.

До державного бюджету платники перерахували 27,5 млн гривень податку на доходи фізичних осіб. Цьогорічні показники перевищили надходження  минулого року на 8,2 млн гривень

Нагадуємо, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника ПДФО, зобов'язаний утримувати такий податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку ПДФО, визначену в ст. 167 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

ПДФО сплачується (перераховується) до відповідного бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до відповідного бюджету або розрахункового документа на зарахування коштів у сумі цього податку на єдиний рахунок, визначений статтею 35 прим.1 ПКУ.

Якщо згідно з нормами розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник ПДФО зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку.

Якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, ПДФО сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику ПДФО, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені ПКУ для місячного податкового періоду.

Нагадуємо, що громадяни, які відзвітувалися про минулорічні доходи, до 1 серпня повинні перерахувати до бюджету визначені до сплати у Річній податковій декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік суми ПДФО та військового збору. 

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX