Представники Дубенської окружної прокуратури, правоохоронці, працівники ДСНС відвідали ряд районних загальноосвітніх навчальних закладів, де провели просвітницькі заходи.

Впродовж травня тривали бесіди щодо прав дітей, запобігання насильству, шкідливості вживання алкоголю та тютюну, а також роз’яснення стосовно видів юридичної відповідальності.

Такими просвітницькими заходами вдалося охопити понад 800 учасників освітнього процесу.

Дітям максимально доступно розповіли про діяльність прокуратури та правоохоронних органів вцілому, роз’яснили особливості професії прокурора, а також причини та наслідки притягнення неповнолітніх та малолітніх до різних видів відповідальності.

Крім того, школярам нагадали права та обов’язки дітей, які передбачені Конституцією України та нормами міжнародного права.

Варто підкреслити, що проведення подібних заходів є важливими для дітей саме у період формування їхньої правосвідомості, оскільки сьогодні в українському суспільстві спостерігається негативне явище - низький рівень особистої та суспільної правової культури, що є величезною проблемою та перешкодою для нормального функціонування не лише держави, але й суспільства вцілому.

Тому, метою освітніх таких зустрічей є налагодження діалогу між дітьми та правоохоронцями, що в майбутньому допоможе запобігти потенційним правопорушенням та сприятиме ефективному та взаємовигідному суспільному співжиттю в Україні.

Школярів неабияк зацікавила така інформаційна ініціатива, вони ставили багато запитань як з приводу розслідування справ, так і щодо основних напрямків професії .

Тому подібні заходи планується проводити й у майбутньому.