ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ТРУДОВИЙ І ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВОРИ: