Щодня кількість осіб, які стають на облік як внутрішньо переміщені особи, зростає. Найгостріше питання, яке стає перед людьми, які вимушено покинули свої домівки – це питання житла. Як внутрішнього переміщеній особі стати на соціальний квартирний облік?

Відповідно до Конституції України кожен має право на житло, а громадянам України, які відповідно до закону потребують соціального захисту, соціальне житло надається безоплатно.
Статтею 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що внутрішньо переміщені особи мають право на створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання.
Законом України «Про житловий фонд соціального призначення» передбачено, що соціальне житло – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) із житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк.
Фонд житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (далі — фонд), формується сільськими, селищними, міськими радами або уповноваженими ними органами (далі — уповноважені органи) шляхом:
викупу  (придбання) житла;
будівництва нового житла;
реконструкції наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень на житлові;
передачі житла в комунальну або державну власність;
капітального ремонту об’єктів житлового фонду, зокрема об’єктів соціального призначення.
До фонду можуть бути включені тільки вільні житлові приміщення.
Внутрішньо переміщеній особі та членам її сім’ї безоплатно надається житлове приміщення з фонду за місцем фактичного проживання/перебування в межах території уповноважених органів.
Потреба в житлових приміщеннях з фонду визначається в розмірі не менш як 6 кв. метрів на одну особу.
Першочергове право на забезпечення житловим приміщенням з фонду мають багатодітні сім’ї; сім’ї з дітьми; вагітні жінки; особи, які втратили працездатність; особи пенсійного віку з числа тих, житло яких було зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації.
 Взяття на облік  громадян, що потребують житла для тимчасового проживання, може здійснюватися за заявою представників, уповноважених внутрішньо переміщеною особою, на основі письмової довіреності, завіреної в установленому законом порядку. До заяви додаються:
1) копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
У разі подання заяви уповноваженим представником внутрішньо переміщеної особи пред’являються документи, що посвідчують особу представника, та копія довіреності;
2) копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та копії відповідних довідок членів сім’ї (за наявності);
3) копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника тощо);
4) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають відмітку в паспорті громадянина України);
5) копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні внутрішньо переміщеним особам житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла, яке призвело до неможливості його використання за призначенням, підтверджується особистою заявою заявника та членів його сім’ї.