( інвалідність яких пов’язана з техногенною катастрофою на Чорнобильській АЕС)

На підставі пункту 6 частини третьої статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі –Закон), передбачено дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з чорнобильською катастрофою, виплати державної соціальної допомоги, розмір якої підвищується на 50% від розміру, передбаченого абзацом першим частини першої статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю». Частиною третьою статті 54 Закону пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, для дітей з інвалідністю таку виплату встановлено у розмірі, не нижчому 3700 грн. Батьки та законні представники таких дітей мають можливість звернутися до органів Пенсійного фонду України стосовно призначення пенсії на підставі подання відповідної заяви з наявністю медичного висновку на дитину з інвалідністю віком до 18 років, експертного висновку про зв'язок захворювання інвалідності з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС та посвідченням дитини, яка потерпіла від чорнобильської катастрофи з урахуванням виплаченої органами соціального захисту населення державної соціальної допомоги у місяці призначення пенсії. Олена Пісерєва, начальник служби у справах дітей Радивилівської міської ради