Радивилівська міська  рада Дубенського району Рівненської області (Організатор земельних торгів) відповідно до пункту 1 статті 122, статей 135, 136 Земельного кодексу України, рішення  Радивилівської  міської  ради Дубенського району Рівненської області від 14.07.2021 №372 “Про включення земельних ділянок до інвестиційно-привабливих, визначених для реалізації права власності (оренди) на конкурентних засадах у формі аукціону”  проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

  • ділянка 1 площею 0,5200 га (кадастровий номер 5625881600:05:027:0122, код КВЦПЗ 16.00) за межами населеного пункту на території Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області (Бугаївського старостинського округу).
  • ділянка 2 площею 6,6045 га (кадастровий номер 5625881600:05:027:0120, код КВЦПЗ 16.00) за межами населеного пункту на території Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області (Бугаївського старостинського округу).

 

Умови відбору виконавця земельних торгів:

 – переможець конкурсу забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: запропонована учасником конкурсу вартість послуг, запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг, кількість розроблених учасником конкурсу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кількість проданих учасником конкурсу лотів;

 2.   Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів із зазначенням об’єкта.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з :

•      пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;

•      строку виконання робіт (у календарних днях);

•      інформації щодо кількості розроблених проектів;

•      інформацією щодо кількості проданих лотів.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

3. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

- заява про участь у  відборі виконавця послуг з проведення земельних торгів;

- реєстр документів, наданих у складі  пропозиції;

- відомості про учасника;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента-фізичної особи-підприємця);

- копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

- копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників учасника, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України “Про землеустрій” та яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

- копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

Підготовка лоту включає розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

 4.  Проведення відбору виконавця земельних торгів: виконавчий комітет Радивилівської  міської ради Дубенського району Рівненської області.

 Строк подання документації з відбору виконавця торгів: протягом 15 днів з дати оприлюднення оголошення на веб-сайті  Радивилівської  міської ради Дубенського району Рівненської області.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 35500, Рівненська область, Дубенський район, м.Радивилів вул.Паркова,5.

Інформація про проведення відбору виконавця торгів: проведення відбору виконавця відбудеться в приміщені Радивилівської  міської ради, за адресою: Рівненська область, Радивилівський район м.Радивилів вул.Паркова,5 (дата проведення буде повідомлена додатково).

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Рівненська область,  Радивилівський район,  м.Радивилів   вул.Паркова,5 телефон для довідок:  (03633) 4-31-40, факс (03633) 4-39-51, електронна  пошта : [email protected]  .