Радивилівська міська  рада Дубенського району Рівненської області (Організатор земельних торгів) відповідно до пункту 1 статті 122, статей 135, 136 Земельного кодексу України, рішення  Радивилівської  міської  ради Дубенського району Рівненської області від 30.06.2021 №357 “Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких може бути реалізовано на земельних торгах “  проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. О.Невського м. Радивилів Дубенського району Рівненської області орієнтовною площею 0,60 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

1.Умови відбору виконавця земельних торгів:

 – переможець конкурсу забезпечує підготовку лоту (виготовлення документації із землеустрою) або фінансування підготовки лоту до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: запропонована учасником конкурсу вартість послуг, запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг, кількість розроблених учасником конкурсу проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, кількість проданих учасником конкурсу лотів;

 

2.    Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

           Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка На відбір виконавця послуг з проведення земельних торгів із зазначенням об’єкта.

        У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з :

•      пропозицією щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;

•      строку виконання робіт (у календарних днях);

•      інформації щодо кількості розроблених проектів;

•      інформацією щодо кількості проданих лотів.

         Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлення документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

3.    Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

 –  заява про участь у  відборі виконавця послуг з проведення земельних торгів;

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції;

– відомості про учасника;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (для претендента-фізичної особи-підприємця);

– копії установчих документів учасника та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента-юридичної особи);

– копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників учасника, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України “Про землеустрій” та яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

– копії кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі ліцитатора (за основним місцем роботи або залученого за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатор повинен мати відповідний кваліфікаційний сертифікат.

         Підготовка лоту включає розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

 

4.    Проведення відбору виконавця земельних торгів: виконавчий комітет Радивилівської  міської ради.

 Строк подання документації з відбору виконавця торгів: протягом 15 днів з дати оприлюднення оголошення на веб-сайті  Радивилівської  міської ради Дубенського району Рівненської області.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 35500, Рівненська область, Дубенський район, м.Радивилів вул.Паркова,5.

Інформація про проведення відбору виконавця торгів: відбір виконавця торгів відбудеться в приміщені Радивилівської  міської ради, за адресою: Рівненська область, Дубенський район м.Радивилів вул.Паркова,5 (дата проведення буде повідомлена додатково).

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони: Рівненська область,  Дубенський район,  м.Радивилів   вул.Паркова,5 телефон для довідок:  (03633) 4-31-40, факс (03633) 4-39-51, електронна  пошта : [email protected]  .