Право на  безоплатну первину правову допомогу має будь-яка особа, це -  громадяни України та іноземні громадяни,біженці,  особи без громадянства, чи особи які потребують додаткового захисту,які перебувають під юрисдикцією України, дана  первина правова допомога  гарантується державою.

      Кожний громадянин, може отримати правову консультацію.щодо вирішення питання та як діяти в подальшому для вирішення своєї життєвої проблеми.

       Безоплатна первина правова допомога включає в себе:

-надання правової інформації,консультацій і роз“яснень з правових питань;

- складання заяв,скарг та інших документів правового характеру(крім документів процесуального характеру);

- надання допомоги в забезпеченні доступі особи до вторинної правової допомоги.

       Безоплатна вторинна правова допомога  це вид державної гарантії, що полягає у створенні різних можливостей для доступу громадян до правосуддя, дана правова допомога включає насамперед:

- захист;

- здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, в інших державних органах,органах місцевого самоврядування,перед іншими особами;

- складання документів процесуального характеру.

       Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають окремі категорії осіб:

      Насамперед це малозабезпечені особи та особи з інвалідністю, дохід яких не перевищує встановлену межу, ветерани війни та інші особи, на яких поширюється Закон України “Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту”,внутрішньо переміщені особи, діти, особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі та інші категорії, визначені у Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

   Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги для підтвердження слід надати відповідні документи, а саме:

- копію паспорта та коду

- довідку про доходи за 6 останніх місяці.

Правові послуги,які надають адвокати та працівники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, оплачує держава.

 

При виникненні питань звертайтесь до «Радивилівського бюро правової допомоги»(м. Радивилів, вул. Кременецька,52 тел.: (03633)4-13-44; 068-37-11-669;