1.Інвестор (замовник): КП «Комунальник».

Поштова та електронна адреса: 34300, Рівненська обл., Радивилівський район, м.Радивилів, вул.Кременецька,52, тел. 03633 43770.

2. Місце   розташування   майданчиків   (трас)   будівництва    (варіанти): об’єкт знаходиться в м.Радивилів Рівненської області.

3. Характеристика    діяльності    (об'єкта): Реконструкція очисних споруд м.Радивилів продуктивністю 900 м3/добу.

Відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням критеріїв визначення планової діяльності, яка не підлягає ОВД, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають ОВД (Постанова КМУ від 13.12.2017р. За №1010) об’єкт  не потребує проведення процедури ОВД.

Транскордонного впливу немає.

4.Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення екологічної ситуації; зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій  при експлуатації очисних споруд; забезпечення граничнодопустимих концентрацій при скиданні очищених стічних вод у водний об’єкт.

5.Розрахункова потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

- земельних: в межах існуючої ділянки (загальна площа 14845 кв.м);   

- енергетичних: (витрати електроенергії): 251,550 тис.кВт.год/рік;

 -  водних: 549,3  м3/рік;

- трудових: 5 чол. (4 чол./зміну).

6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): транспорт Підрядника при будівництві, при експлуатації - транспорт Замовника.

7.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно з чинними нормативними документами.

8.Необхідна  еколого - інженерна  підготовка  і  захист  території  за варіантами: не потрібна.

9.Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і  експлуатації) на навколишнє природне середовище:

Вплив на клімат і мікроклімат відсутній.

Вплив на повітряне середовище при експлуатації очисних споруд пов'язаний  з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від обладнання очисних споруд; концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі не перевищуватимуть нормативів ГДК.

Вплив на геологічне середовище відсутній.

Вплив на водне середовище – впливає в межах діючих нормативів; після завершення всіх робіт по реконструкції, очисні споруди повинні забезпечувати їх повну біологічну очистку. Показники очищеної води відповідатимуть нормам.

Вплив на ґрунти можливий при неналежному зберіганні відходів та при аварійних ситуаціях.

Вплив на рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти відсутній.

Вплив на навколишнє соціальне середовище (населення) – позитивний, поліпшення роботи очисних споруд.

Вплив на навколишнє техногенне середовище - відсутній.

10. Відходи  виробництва і  можливість їх повторного використання,

утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: в процесі реконструкції – будівельні відходи; в процесі експлуатації -  тверді побутові відходи, а також пісок, осад і вловлені грубі покидьки підлягають вивезенню після зневоднення та дезінфекції спецтранспортом згідно заключних угод.

11. Обсяг виконання ОВНС: розділ виконується у відповідності до ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

12. Участь  громадськості:  розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування Заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС, проведення за їх вимогою громадських слухань з приводу проектованої діяльності. За довідками звертатись: КП «Комунальник»: Рівненська обл., Радивилівський район, м Радививлів, вул.Кременецька,52, тел. 03633 43770.