У К Р А Ї Н А
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

м. Київ

13 травня 2019 року № 884

Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 4 січня 2019 року № 23

Керуючись статтями 11 – 13, 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 4 січня 2019 року № 23 "Про затвердження на 2019 рік середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на підготовку і проведення позачергових, повторних, проміжних, перших та додаткових місцевих виборів" такі зміни:

у додатках 1 – 7 до вказаної постанови цифри "1 762" замінити цифрами "1 921";

абзаци третій, четвертий приміток до додатків 1 – 3; абзаци четвертий, п’ятий приміток до додатків 4 – 6; абзаци десятий, одинадцятий приміток до додатка 7 викласти в такій редакції:

"*** Установлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2019 року – 1 921 грн (стаття 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік")".

2. Цю постанову надіслати обласним державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії                                           Т. СЛІПАЧУК