Підзамчівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області розташована у селі Підзамче, вулиця Шкільна, 1б.

Умови оплати праці директора Підзамчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів складають:

посадовий оклад – 5407,60 грн.;

доплати за вислугу років – від 10 до 30 % до посадового окладу;

за престижність – до 30 % до посадового окладу;

одноразова щорічна винагорода у межах фонду оплати праці.

Головними кваліфікаційними вимогами до претендентів є вища педагогічна освіта на рівні спеціаліста чи магістра та стаж педагогічної роботи не менше 3 років.

Конкурсний відбір починається 04 липня 2018 року та закінчується 31 липня 2018 року

Термін подачі документів претендентів для участі у конкурсному відборі проводитиметься з 04 по 23 липня 2018 року включно до 18 год

Для участі у конкурсному відборі необхідно подати такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
  • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
  • довідку про відсутність судимості;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Конкурсний відбір на посаду директора Підзамчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів проводитиметься спеціально створеною конкурсною комісією 31 липня 2018 року у приміщенні відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради (Рівненська область, Радивилівський район, місто Радивилів, вулиця Івана Франка, 13). Під час конкурсного відбору претенденти подають та презентують програму розвитку закладу на 2 та 6 років. Також з претендентами члени конкурсної комісії проводять співбесіди, письмові тестування, розв’язування ситуаційних завдань, під час якої визначають їх знання Конституції України; Законів України; актів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України;  Декларації прав і свобод людини; Конвенції про права дитини; інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань освіти; державної мови; педагогіки, психології, вікової фізіології, шкільної гігієни; досягнень сучасної психолого-педагогічної науки і практики; основ соціології, економіки, фінансово-господарської діяльності закладів загальної середньої освіти; законодавства про працю; форм роботи з громадськими організаціями; правил і норм охорони і безпеки праці, правил виробничої санітарії та пожежної безпеки.

        Претендент має право:

відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, письмово повідомивши про це комісію;

зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, письмово повідомивши про це комісію.

       Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та рекомендує його для призначення керівником закладу.

Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайті відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради і Підзамчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радивилівської міської ради Радивилівського району Рівненської області. Кожен претендент може подати обґрунтовані заперечення результатів конкурсного відбору не пізніше ніж до 03 серпня 2018 року.

Особою від відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в ньому, визначено інспектора з кадрів відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Радивилівської міської ради Прокопович Світлану Миколаївну (мобільний телефон 0932437917, електронна пошта   [email protected])