Від імені Асаціації міст України та підкомітекту з питань гендерної рівності та недикримінації КВР України з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин міська рада просить депутатський корпус міської ради підтримати ініціативу створення Міжфракційної депутатської групи "Рівні можливості".  Міжфракційне об'єднання зосереджується на двох ключових темах: відстоювання гендерної рівності, в тому числі в питаннях активного залучення жінок до суспільно-політичного життя; а також спільні законодавчі ініціативи у відстоювання цієї теми. Серед пріоритетів – боротьба з домашнім насиллям, захист прав жінок і дітей, створення рівних можливостей для чоловіків і жінок у різних сферах суспільного життя. 

Ідеї рівності та справедливості – є основними ідеями, які рухають людьми, що створюють МФО. Географічне поширення депутатських об’єднань викликає необхідність об’єднання в один цілеспрямований рух, що визначає потребу у визначенні загальних правил, спільного бачення та стратегічних цілей.
Створення міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у нашій громаді є важливим кроком до євроінтеграції, відповіддю на задекларовані державою як у міжнародних документах, так і національній законодавчій базі зобов’язань забезпечувати гендерну рівність та рівні можливості для чоловіків і жінок у сфері зайнятості, освіти, економічної й громадсько-політичної діяльності, у процесах прийняття рішень.

При цьому, гендерна тематика так само стосується і чоловіків. Одним із завдвнь  об'єднання - спільна робота над проектами щодо вирішення проблем батьків-одинаків та посилення відповідальності за насильство в сім'ї. Сьогодні ця тема замовчується у суспільстві, тому потрібно не лише привернути увагу до неї, але й проводити активну просвітницьку кампанію щодо неприпустимості подібних явищ.

Чекаємо відповіді від ініціативних депутатаів ради щодо створення такого обєднання депутатів.